Bronisław Szeremeta - legenda, żołnierz AK, łagry, Katyń, AK, Watażka, NKWD, Spassk, Lwów, Adamy, UPA, więzienia, rosja sowiecka, zbrodnie, ludobójstwo, bezpieka, Syberia, Kołyma, obozy, zsyłka, niewola, okupacja sowiecka, eksterminacja, Związek Walki, Tarnopol, Kamionka, Komi, Krzyż AK, zwz, sowiety, sybiracy, armia krajowa, historia, historia polski, zsrr, cccp, ukraina, podole, wojna, sybir, kotłas, workuta, linia kolejowa, kazachstan, sowieckie Bronisław Szeremeta -
"Człowiek który przeżył..."
 
 
Strona główna
Tablica pamiątkowa
Ucieczka z łagru
Przeżyłem Spassk
Powroty do Lwowa
Pomogła mi wiara
ZWZ we Lwowie
Watażka
Kontakt
Księga Gości
Moje spotkania
 
            Bronisław Szeremeta urodzony 3 czerwca 1915 r. we wsi Adamy pow. Kamionka Strumiłowa woj. Tarnopol. Maturę uzyskał w Państwowym Humanistycznym Gimnazjum w Złoczowie. W 1937 r. rozpoczął studia na Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie. Wcześniej odbył służbę wojskową na Dywizyjnym Kursie Podchorążych Rezerwy przy 12 DP w Tarnopolu, uzyskując stopień stopień plutonowego podchorążego. W 1939 r. zmobilizowany do 52 pp w Złoczowie, pod koniec września dostaje się do sowieckiej niewoli. Ukrywając swój stopień wojskowy został wywieziony do sowieckich łagrów dla żołnierzy szeregowych w Republice Komi i w ten sposób uniknął śmierci w Katyniu. Latem 1940 r. udaje mu się uciec do Lwowa i kontynuować walkę z wrogiem w konspiracji. Aresztowany 5 marca 1945 r. na ulicy Lwowa, wydany przez konfidenta, skazany na 20 lat katorgi, został po 14 latach przekazany władzom PRL w kwietniu 1959 r. ale jako więzień. Od 1978 roku jest na emeryturze.
            Bronisław Szeremeta jest autorem wielu publikacji i prac historycznych w polskiej prasie w kraju i zagranicą. W 1996 r. napisał wstrząsającą książkę na temat zbrodni UPA dokonanych na polskiej ludności w czasie ostatniej wojny pt. "Watażka - wspomnienia nierozstrzelanego i jego zbrodnie". Przedstawia mroczną postać Służby Bezpieczeństwa (Bezpeki), Dymitra Kupiaka ps. "Klej", który wsławił się okrutnymi morderstwami na Polakach i nieposłusznych mu swoich pobratymcach, a zaraz po wojnie uciekł do Kanady, skąd bał się wrócić do wolnej Ukrainy i tam niedawno zakończył swój nędzny żywot ludobójcy. Kolejna książka pt. "Związek Walki Zbrojnej zwalczany przez NKWD w latach 1939-41 we Lwowie".
Odznaczenia: Medal wojska polskiego po raz 1,2,3 i 4 nadany 15 sierpnia 1948 r. w Londynie. Krzyż AK nadany 7 sierpnia 1973 r. przez Komisję Krzyża w Londynie. Krzyż Kampanii Wrześniowej 1939 nadany 15 sierpnia 1985 r. w Londynie. Krzyż Obrony Lwowa 1939-44 nadany 14 maja 1984 r. Krzyż Kołymiacy-Sybiracy nadany 12 marca 1992 r. w Anglii przez Światowy Związek Byłych Polskich Więźniów w ZSRR.
 


Copyright © 2003-2005: Jerzy ociec Lamprecht